Tarih
Haber Başlığı
09.08.2019
Kurban Bayramı çalışma programı

Kurban Bayramı çalışma programı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ

29.05.2019
Ramazan Bayramı çalışma programı

Ramazan Bayramı çalışma programı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ

24.05.2018
İSG Eğitimleri Alma ve Güncelleme Zorunluluğu Duyurusu

İSG Eğitimleri Alma ve Güncelleme Zorunluluğu Duyurusu

DETAYLI BİLGİ

28.12.2017
31.12.2017 - 01.01.2018 Çalışma Programı Hk.
31.10.2017
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İstihdam Etme Zorunluluğu Duyurusu
12.10.2017
Gazete ve Radyo Reklam Planı Hakkında

Gazete ve Radyo Reklam planlarımız ekte sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ

20.09.2017
ADR Kapsamında Tüm TÜPRAŞ Rafinelerinde Yapılacak "Safe Pass" kontrolleri hakkında

ADR Kapsamında Akaryakıt Kara Dolum Teslimatlarında Yürürlüğe Girecek "Safe Pass" Uygulaması hakkında Tüpraş’tan gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ

20.09.2017
ADR VE SRC-5 KONTROLLERİ HAKKINDA

ADR ve SCR-5 kontrolleri hakkında Tüpraş’tan gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ

28.08.2017
30 Ağustos ve Kurban Bayramı çalışma programı
21.06.2017
RAMAZAN BAYRAMI ÇALIŞMA PROGRAMI

RAMAZAN BAYRAMI ÇALIŞMA PROGRAMI EKTE SUNULMUŞTUR.

DETAYLI BİLGİ

04.05.2017
Mayıs ayı Radyo Spotu yayın akışı.
11.04.2017
NİSAN AYI RADYO SPOTU YAYIN AKIŞI
21.03.2017
SRC-5, ADR Uygunluk/Taşıt Kontrolleri ve Sürücülerin SGK Primlerinin Düzenli Olarak Ödenmesi

Tüpraş’ın ‘’SRC-5, ADR Uygunluk/Taşıt Kontrolleri ve Sürücülerin SGK Primlerinin Düzenli Olarak Ödenmesi Hususuna’’ İlişkin yazısı için ekteki dokümanı inceleyiniz.

DETAYLI BİLGİ

16.03.2017
ADR UYGUNLUK BELGESİ/ TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA DUYURU

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol edilmesi ve söz konusu taşıtların, Türkiye’deki ilk muayenesinde, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşça verilmiş Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi) ile belgelendirilmesi zorunludur. 1 Ocak 2015 yılı öncesi model yılına sahip ADR gerekliliklerini karşılamayan eski araç ve üst yapıların Taşıt Uygunluk Belgesi alarak ulusal sınırlar dâhilinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve sisteme dâhil edilebilmeleri için uymaları gereken usul ve esaslara ilişkin detaylar için ekteki dokümanı inceleyiniz.

DETAYLI BİLGİ

15.03.2017
FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği gereği Bayilik (istasyonlu) lisansı kapsamındaki faaliyetlerde sunulan mal ve hizmetlerde fiyat ilanı esası uygulanır ve piyasada faaliyet gösteren bayilik (istasyonlu) lisansı sahipleri akaryakıt teslimlerini fiyat ilanlarına göre yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle ileride her hangi bir ihtilafa ve cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamak amacıyla istasyonlu bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri aşağıda ifade edilmektedir. Yükümlülüklere uymayanlara, Epdk tarafından 5015 sayılı Kanun kapsamında işlem yürütülecektir. Detaylı bilgi için ekteki dökümanı inceleyiniz.

DETAYLI BİLGİ

23.02.2017
DİKKAT - Yazarkasa Plaka Girişleri Hakkında

Değerli Bayimiz, EPDK ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, istasyonunuzda yapılan tüm satışlar anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilmektedir. Bu kapsamda, yazar kasa üzerinde plaka girişleri yapılırken araçların plakalarının eksiksiz, hatasız ve tam girilmesi gerekmektedir. Karayolu taşıtları harici yapılan satışlarda ise (Firma Unvanı girilerek yapılan satışlar hariç) “bidon” satış yapmak EGM ile kesinlikle yasaklanmış olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Emniyetten alınan yazı ile gerçekleştirilecek bidon satışlarında ise kesinlikle müşterinin T.C. vatandaşlık numarası girilmesi zorunludur. Konu ile ilgili olumsuz bir durum yaşamamanız adına azami gayret göstermenizi önemle rica ederiz.

23.02.2017
Atık Bildirimleri

Değerli Bayimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılması gereken Atık Bildirimi için tank temizliği formlarına www.moil.com.tr adresindeki Otomasyon Sistemi linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Bildirimler için son gün 31 Mart 2017’dir. Bilgi ve gereğini rica ederiz.

25.01.2017
Zorunlu Sigorta Takinine İlişkin Duyuru

“Değerli Bayilerimiz, Bilindiği üzere tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin 3.kişiler nezdinde oluşturabileceği maddi ve bedeni zarar ziyanların tazmin edilebilmesine yönelik gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortaların yaptırılması ile mükellef olup , bu kapsamda “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarını” yaptırmayanların Güvence Hesabı kapsamında takibinin yapılarak Epdk’ya bildirildiğini hatırlatırız."

DETAYLI BİLGİ

29.07.2016
EPDK’nın Terörle Mücadele Kapsamında Alınacak Tedbirler Hakkındaki duyurusu
08.03.2016
Bayilere Yapılacak e-Tebligatlar için KEP Adresi Alma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru
03.03.2016
EPDK’nın yapmış olduğu denetimler hakkında

EPDK denetimlerinde fiyat panosunda fiyatların olmadığı, pompa satış fiyatının ve fiyat panosundaki fiyatların birbirinden farklı olması,belirlenen tavan fiyat üstünden satış yapılması, Bayi alış fiyatlarının altında satış yapılması nedeni ile EPDK’nın 5015 sayılı petrol piyasası kanununda yer alan yönetmeliklere aykırı hareket eden şirketlere ağır cezalar kesmektedir.

16.02.2016
Motorin Güvenlik Bilgi Formu

Değerli Bayimiz Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin: Kurşunsuz Benzin ve Motorin için düzenlenen GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI’na web sitemizin haberler bölümünden ulaşabilirsiniz. www.moil.com.tr

DETAYLI BİLGİ

16.02.2016
Kurşunsuz Benzin Güvenlik Bilgi Formu

Değerli Bayimiz Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin: Kurşunsuz Benzin ve Motorin için düzenlenen GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI’na web sitemizin haberler bölümünden ulaşabilirsiniz. www.moil.com.tr

DETAYLI BİLGİ

03.02.2016
TMGD GENELGE

Değerli Bayimiz, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre YILLIK TOPTAN DIŞ SATIŞ MİKTARI 50 TON VE ÜZERİ olan bayilerimizin 01.07.2015 tarihi itibariyle TMGD istihdam etmek veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

06.11.2015
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’e göre istasyonlar da potansiyel toprak kirletici faaliyet alanına giriyor ve bu nedenle bildirim yükümlülükleri bulunuyor. Bildirim yükümlülüğü için son tarih 8 Kasım 2015. Bildirim yapılabilmesi için “EK-3 Faaliyet Ön Bilgi Formlarının” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” ne girilerek doldurulması gerekiyor. İşte Adım Adım Yapılacaklar; 1) Sisteme giriş yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunup ŞİFRE alınması ve şifrenin “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” girişine açık olması gerekiyor. Daha önceden şifre almış olanların ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine müracaat edip mevcut şifrelerini “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” için aktif hale getirmeleri gerekiyor. 2) Sisteme giriş yapıldığında tüm soruların eksiksiz doldurularak sistem üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurulması sırasında tesisin bulunduğu alanın seçilmesiyle oluşturulan çizimin “KML” uzantılı dosyasının bulunduğu CD (Sisteme eklenen KML uzantılı dosya faaliyet sahasını alan olarak (poligon) göstermelidir), zorunlu belge olmayan Kapasite Raporu ve Vaziyet Planı sisteme eklenmişse dilekçe ekinde olmalıdır. **ÖNEMLİ** İşlem bittiğinde verilecek olan SİSTEM FORM NO not edilmelidir. 3) Sistem üzerinden temin edilecek EK-3 Faaliyet Ön Bilgi Formu ayrıca bastırılıp elle doldurulmalı ve her sayfası imzalanmalıdır. 4) Bir ön dilekçe ile hem sistem form no hem de elle doldurulan bilgi formu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne teslim edilerek bildirim işlemi sonlandırılmalıdır.

29.06.2015
e-fatura ve e-defter uygulaması hk.

Sayın Bayimiz, 20 Haziran 2015 tarih ve 29392 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile e-fatura ve e-defter kullanımı genişletilmiştir. Eğer, 2014 yılı toplam cironuz 10 Milyon TL ve üstünde ise 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile e-fatura ve e-defter kullanımına geçmeniz gerekmektedir. 2015 yılı ve sonrasında 10 Milyon TL Ciroya ulaşacak olan bayilerimiz ise bir sonraki hesap döneminden itibaren e-fatura ve e-defter kullanımına geçmeleri gerekecektir. Lütfen bu konuda muhasebe biriminiz ile irtibata geçiniz. Tebliğ ekte mevcut olup bilgilerinizi rica eder bol kazançlı günler dileriz. Tebliğ metni için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm

DETAYLI BİLGİ

12.06.2015
EPDK 1240 sayılı Kurul Kararı son hali hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1240 sayılı Kurul Kararının son hali ektedir.

DETAYLI BİLGİ

04.06.2015
MOil - Denizbank Muhasebe entegrasyonu hk.

Firmamız, Denizbank ile online Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirmiştir. Denizbank hesabımıza yapılan ödemeleriniz anlık (online) olarak Milan Petrol nezdindeki hesabınıza yansıyacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz. (Ayrıntılar için ilgili dokümanı inceleyebilirsiniz.)

DETAYLI BİLGİ

12.05.2015
Tüpraş tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkında duyurusu
30.05.2014
Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Tanker sürücü kıyafetleri
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Araç işaretleri
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Eğitim kuruluşları
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Yönerge
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Yönetmelik
29.05.2014
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Yazımız

Değerli Bayimiz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DETAYLI BİLGİ

21.03.2014
EPDK’nın 20.03.2014 tarih 4927 sayılı Kurul Kararı gereği

EPDK’nın 20.03.2014 tarih 4927 sayılı Kurul Kararı gereği, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında 22.03.2014 tarihinden itibaren iki ay süreyle benzin ve motorin için Tavan Fiyat uygulamasına gidilmiştir. 22.03.2014 tarih 00:00 itibariyle İller bazında tespit edilen Pompa Satış Fiyatları ilişik dosyadadır. (İlçelerin Fiyatları İl fiyatlarıyla aynıdır) Bilgilerinize sunarız.

DETAYLI BİLGİ

04.02.2014
1 Mart’a Dikkat!

Sektörün milyonlarca lira ceza almasına yol açan otomasyon uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. EPDK’nın 1240 sayılı otomasyon kararında yaptığı ve özellikle dağıtıcılara önemli sorumluluklar yükleyen değişiklikler 1 Mart’ta yürürlüğe giriyor.

DETAYLI BİLGİ

26.12.2013
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA ARAÇ ETİKETLEMELERİ

Bu Yönetmelikle, tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetlerinde yer alan gönderenlere, alıcılara, dolduranlara, yükleyenlere, boşaltanlara, paketleyenlere, taşımacılara ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerine hak, sorumluluk, yükümlülükler getirilmiştir. 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelik ilişikte sunulmuş olup, uygulamada aksaklığa sebebiyet verilmemesi açısından yeniden hatırlatma ihtiyacı duyulmuştur. 13. Maddenin g fıkrasında; g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla, doldurana araç etiketlemesi ile ilgili getirilen sorumluluk gereği tedarikçimiz Shell yükleme yapılacak araçların bu hususa uygun olmasını talep etmekte olup işaretlemelerde yardımcı olması amacıyla ekte resimli şeklini ve aşağıdaki mesajı göndermişlerdir. Bayilerimizin ve taşıma yapacak araçların ekteki yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ

26.12.2013
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmelikle, tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetlerinde yer alan gönderenlere, alıcılara, dolduranlara, yükleyenlere, boşaltanlara, paketleyenlere, taşımacılara ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerine hak, sorumluluk, yükümlülükler getirilmiştir. 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelik ilişikte sunulmuş olup, uygulamada aksaklığa sebebiyet verilmemesi açısından yeniden hatırlatma ihtiyacı duyulmuştur. 13. Maddenin g fıkrasında; g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla, doldurana araç etiketlemesi ile ilgili getirilen sorumluluk gereği tedarikçimiz Shell yükleme yapılacak araçların bu hususa uygun olmasını talep etmekte olup işaretlemelerde yardımcı olması amacıyla ekte resimli şeklini ve aşağıdaki mesajı göndermişlerdir. Bayilerimizin ve taşıma yapacak araçların ekteki yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ

19.12.2013
TİCARİ KARTLAR ile GIDA ve AKARYAKIT SEKTÖRLERİNDE 30 GÜN ERTELEME!

16 - 31 Aralık 2013 tarihlerinde Axess üye işyerlerinden Axess Business ve Wings Business ile yapılacak toptan gıda ve akaryakıt harcamalarında 30 gün erteleme kampanyası yapılacaktır. Kampanyaya SMS ile kayıt olunması gerekmemektedir, 100 TL ve üzeri peşin işlemler 30 gün ertelenecektir. Axess.com.tr sitesinde kampanyaya yer verilmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.axess.com.tr/kampanya/gida-ve-akaryakitta-30-gun-erteleme

DETAYLI BİLGİ

28.11.2013
Soruşturmalarda yazılı savunma süresi 15 güne indirildi

EPDK, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayınladı. 2005 yılında yayınlanan yönetmeliği kaldırarak yeniden yayınlayan EPDK’nın yaptığı değişikliklerden bazıları ektedir.

DETAYLI BİLGİ

12.11.2013
Motorin benzin fiyatını geçecek

Benzin ve motorinin fiyatı kafa kafaya geldi. 8 yıl önce yüzde 31 olan fiyat farkı bugün yüzde 7’lere kadar geriledi. Shell’in Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, aradaki makasın uzun vadede kapanacağını belirtti.

DETAYLI BİLGİ

04.11.2013
Endişeye mahal yok

Enerji Petrol Gaz’ın geçen sayısında gündeme taşıdığı ve sektörde bir takım endişelere yol açan otomasyon düzenlemesi ile ilgili EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

DETAYLI BİLGİ

11.10.2013
Sektöre otomasyon bombası düştü

EPDK, 1240 sayılı otomasyon kararında değişiklik yaptı. Kurul Kararı’nı değerlendiren sektör temsilcileri düzenlemenin Petrol Piyasası Kanunu’na aykırı olduğunu belirtirken, uygulamada önemli sorunlar yaşanacağını ifade ettiler.

DETAYLI BİLGİ

09.10.2013
EPDK 1240 Sayılı Kurul Kararı Son Hali

EPDK 1240 sayılı kurul kararı son hali ektedir.

DETAYLI BİLGİ

07.10.2013
Otomasyon düzenlemesi

EPDK’nın otomasyon sitemine ilişkin 1240 sayılı Kurul Karar’ında değişiklik yapan kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

DETAYLI BİLGİ

07.10.2013
Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

05/10/2013 tarihinde resmi gazete’de yayınlanan petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılması dair yönetmelik.

DETAYLI BİLGİ

26.09.2013
Mal ve Hizmet Satışlarına ait BS formlarına internet sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Sayın Bayimiz,

Mal ve Hizmet Satışlarına ait BS formlarına internet sitemiz üzerinden erişebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen ilgili dokümanı inceleyiniz.

DETAYLI BİLGİ

19.09.2013
e-Fatura sistemini kullanacak bayilerimiz hk.

Bayilerimizin ekteki formu doldurup ilgili Bölge Müdürlerine göndermelerini rica ederiz.

DETAYLI BİLGİ

10.09.2013
İstasyonlara elektrikli araç vizesi

8.9.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak akaryakıt, şarj ve servis istasyonlarının durumu düzenlendi.

DETAYLI BİLGİ

05.09.2013
Maliyeden yeni düzenleme

Maliye, kaçak akaryakıtı önlemek için yeni bir denetim sistemine geçiyor. ‘Arka Ofis’ adı verilen sistem sayesinde plaka üzerinden takip başlayacak. Pompalar plakayı otomatik olarak okuyacak, böylece satılan akaryakıt anında izlenecek

DETAYLI BİLGİ

20.08.2013
İstasyonlardaki asgari mesafe sınırlaması

Akaryakıt ve LPG bayileri Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarındaki asgari mesafe sınırlamasına ilişkin düzenleme sebebiyle imtiyazlı olarak faaliyet göstermektedirler.

DETAYLI BİLGİ

07.08.2013
Bonus ile heryerde 100 TL ve üzerine 4 taksit fırsatı!

       Bonus ile heryerde 100 TL ve üzerine 4 taksit fırsatı!
Harcamadan önce HERYER yaz, 3340’a gönder

Kampanya dahilinde 07 ile 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında tüm Garanti Bonus, Money, Flexi, Miles&Smiles kredi kartları ile yurtiçinde yapılacak 100 TL ve üzeri tüm peşin alışverişlere 4 taksit kampanyası yapılacaktır.


DETAYLI BİLGİ

22.07.2013
Vergiyi indirirsek cari açık artar

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da esnaf ziyaretlerinde bulundu ve davet üzerine oturduğu bir kahvehanede vatandaşları akaryakıt zamları, vergiler ve cari açık konularında bilgilendirdi.

02.07.2013
Bu haberi dikkatle okuyun!

Mü-Yap Genel Başkanı Bülent Forta’dan, akaryakıt istasyonlarını da yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Umuma açık her yerde yapılacak müzik yayınının izne tabi olduğunu belirten Forta, aksi halde hapis cezası ve para cezası ile dava açılabileceğini kaydetti.

DETAYLI BİLGİ

26.06.2013
Biyodizel uygulaması iptal

EPDK, 1 Ocak 2014’ten itibaren motorine biyodizel katılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

DETAYLI BİLGİ

25.06.2013
Lisans süreci internetten takip edilebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) başlattığı yeni uygulamayla, artık lisans süreçleri internetten takip edilebilecek

DETAYLI BİLGİ

20.06.2013
İstasyon başına düşen istihdam sayısı

EPDK, 2012 Petrol Piyasası Sektör Raporunu düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu’nun katılımıyla açıklanan rapora göre 2012 yılında benzin tüketimi yüzde 6,6 düştü, Motorin yüzde 6,1 arttı. Yine rapora göre LPG tüketimi yüzde 2 artış gösterdi. 2012 Sektör Raporu içinde bir çok yeniliği de barındırıyor.

DETAYLI BİLGİ

19.06.2013
KM yerine alan tahdidi uygulanmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü Mustafa Kemal Karabayır, gazetemize çok önemli açıklamalarda bulundu. Kilometre tahdidinin uygulanmasında bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını söyleyen Karabayır, “Bu konuda kilometre sınırlamasından farklı bir kriter uygulanırsa, uygulama kolaylaşır” dedi.

DETAYLI BİLGİ

19.06.2013
Otomasyonda Yeni Düzenleme Yolda

EPDK, otomasyon uygulaması olarak bilinen, Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’da değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Buna ilişkin taslak çalışma EPDK’nın internet sitesinde kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak hakkındaki görüşler 28 Haziran’a kadar Kurum’a bildirilebilecek.

DETAYLI BİLGİ

17.06.2013
Motorin tüketimi %8 arttı

EPDK Nisan ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı.

DETAYLI BİLGİ

30.05.2013
Türk Petrol Kanunu Kabul Edildi

Türk Petrol Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DETAYLI BİLGİ

23.05.2013
Alkol düzenlemesi stasyonlarıda ilgilendiriyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

DETAYLI BİLGİ

18.04.2013
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Değişikliklerinin Son Hali
17.04.2013
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Değişikliklerinin İşlenmiş Hali
16.04.2013
Benzin satışları yüzde bir arttı

EPDK, Şubat ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu açıkladı.

DETAYLI BİLGİ

15.04.2013
Adil bir otorite elzemdir

EPDK Petrol Dairesi Başkanı Taner Mutlu, “100 milyarı aşan bu büyük piyasasının bilgili, tecrübeli ve adil bir otorite tarafından önetilmesi elzemdir” diye konuştu. Petrol Piyasası Dairesi olarak 2012 yılında yaptıklarını ve 2013 yılında yapacaklarını bildiren Mutlu, otomasyon sisteminin 2007 yılında kanuna konulduğunu anımsattı.

DETAYLI BİLGİ

09.04.2013
Benzin ve motorinde indirim!

TÜPRAŞ’ın rafineri fiyatlarını düşürmesiyle birlikte benzin ve motorinde indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatının 11 kuruş oranında, motorinin litre fiyatının da 10 kuruş olarak gerçekleştiği indirimli fiyatlar, bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak.

DETAYLI BİLGİ

01.04.2013
EPDK’dan 14 firmaya ceza

EPDK 14 firmaya toplam 3 milyonun TL’nin üzerinde ceza verdi.

DETAYLI BİLGİ

29.03.2013
Bu konferans kaçmaz

11-14 Nisan’da TÜYAP’ta gerçekleştirilecek Petroleum Istanbul Fuarı kapsamında düzenlenecek konferanslar ve özel oturumlar gündeme damga vuracak.

DETAYLI BİLGİ

27.03.2013
Akaryakıt pazarında büyük artış

EPDK 2013 yılı Ocak ayı Petrol Piyasası Raporu’nu açıkladı. 2012 yılı Ocak ayına göre 2013 yılı Ocak ayında yurtiçi benzin türleri satışları yüzde 7,6 artarak 134 bin 614 ton olarak gerçekleşirken, motorin türleri satışları ise yüzde 11,8 artarak 1 milyon 69 bin 032 ton oldu.

DETAYLI BİLGİ

27.03.2013
Gümrük Kanunu Genel Kurul’da

Gümrük Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor

DETAYLI BİLGİ

26.03.2013
10 numara yağ kullanımı geriledi

DK Başkanı Hasan Köktaş, son 6 ayda on numara yağ kullanımı önemli oranda gerilediğini belirtti.

DETAYLI BİLGİ

21.03.2013
Kocaeli Valiliği 10 numara yağ satışını yasakladı

Giresun’dan sonra Kocaeli’de de araçlara 10 numara yağ satışı yasaklandı.

DETAYLI BİLGİ

21.03.2013
EPDK cezaları açıkladı

EPDK, para cezalarını, ihtarları ve yazılı savunmaları açıkladı.

DETAYLI BİLGİ

18.03.2013
ÖTV siz yakıtları piayasaya sürülmesi

Alınan önlemler sonrası hileli yakıtın önlenmesi konusunda önemli bir aşama kaydedilirken, EPDK ÖTV’siz yakıtların piyasada satılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

DETAYLI BİLGİ

14.03.2013
Kaçakçılık Tasarısı Komisyondan geçti

Kamuoyunda “küçük torba yasa” olarak adlandırılan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ndaki akaryakıt ve kaçak akaryakıta dair getirilen düzenlemeler hakkındaki madde görüşmeleri sona erdi.

DETAYLI BİLGİ

07.03.2013
Torba yasa komisyonda

TBMM, enerji sektörü düzenlemeleri ile yoğun gündem maddelerini görüşüyor. Genel Kurul’da uzun komisyon maratonunun ardından dün görüşülmeye başlanan Elektrik Piyasası Kanunu görüşmeleri devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu da Kamuoyunda “küçük torba yasa” olarak adlandırılan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyor.

DETAYLI BİLGİ

06.03.2013
Motorin Tüketimi Artıyor

PETDER yayımladığı Mart ayı bültenine göre,Ocak 2013’te benzin tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6, motorin tüketimi yüzde 5.4 arttı.

DETAYLI BİLGİ

05.03.2013
Sorumlu müdürde aksaklıklar giderilecek!

Enerji Petrol Gaz’a konuşan EPDK LPG Piyasası Dairesi Başkanı Cemalettin Tüney, 2013 yılında piyasa denetimlerinin süreceğinin altını çizdi. Tüney, sorumlu müdür uygulamasındaki aksaklıkların giderileceğini söyledi.

DETAYLI BİLGİ

27.02.2013
LPG’li araç sayısı artıyor

Türkiye’de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG’li otomobillere yönlendirdi.

DETAYLI BİLGİ

27.02.2013
Torba kanun mecliste

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

DETAYLI BİLGİ

20.02.2013
2012 de 7940 istasyon, 35 bin pompa denetlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında akaryakıt ve LPG istasyonlarına yönelik denetimler sonucunda, 29 bin 148 akaryakıt pompasından 219 tanesinin, 5 bin 866 LPG pompasından ise 78 tanesinin eksik ürün verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

DETAYLI BİLGİ

20.02.2013
PÜİS akaryakıt ve LPG sorunlarını tartışacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) “Akaryakıt ve LPG Sektörü İstişare Toplantısı”yla akaryakıt ve LPG sektörünün sorunlarını masaya yatıracak. Toplantı, 21 Şubat Perşembe günü Büyük Tokat Oteli’nde yapılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS); Tokat Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Akaryakıt ve LPG Sektörü İstişare Toplantısı” düzenleyecek. Toplantı, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Büyük Tokat Oteli’nde gerçekleştirilecek.

PROGRAM
13.30-14.00 Kayıt
14.00-14.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

AÇILIŞ KONUŞMALARI
14.05-14.10 Halil İbrahim YÜKSEL / Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
14.10-14.15 Zafer GÜLER / Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Bölge Başkanı

TOPLANTI KONUŞMALARI
14.15-14.40 Muhsin ALKAN / Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı
14.35-15.05 Mehmet İBİŞ / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanı
15.05-15.30 Bayram TEK / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü
15.30-15.50 Mustafa TAŞKESEN / Tokat Valis
15.50-17.30 Bayilerin Sorunlarının Soru ve Cevap Şeklinde İrdelenmesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
EPDK
TSE
PÜİS
Diğer Kuruluşlar
17.30 Kapanış

18.02.2013
SORUNLU MÜDÜR

Otogaz istasyonları ve dolum tesislerindeki Sorumlu Müdür uygulaması, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bayiler sorumlu müdür bulamama endişesi yaşıyor.

DETAYLI BİLGİ

15.02.2013
Harmanlama oranı değişiyor

EPDK motorine harmanlanacak biyodizel oranının düşürülmesini de öngören Tebliğ taslağını yayınladı.

DETAYLI BİLGİ

14.02.2013
Motorin tüketimi yüzde 6 arttı

EPDK Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2012 yılında bir önceki yıla göre benzin satışları yaklaşık yüzde 6 azalırken, motorin satışları yaklaşık yüzde 6 arttı.

DETAYLI BİLGİ

11.02.2013
EPDK’dan 3 milyonluk ceza

EPDK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, toplam 14 firma ve tüzel kişiye kesilen idari para cezalarını açıkladı. Ayrıca 6 firmadan da yazılı savunma istedi.

DETAYLI BİLGİ

06.02.2013
Petrol Piyasası Kanunu değişiklik tasarısına girdi

Türkiye’nin ilk olarak 12 Aralık’ta Petroturk.com’da, Enerji Petrol Gaz Yayın Grubu Başkanı Sertaç Komsuoğlu’nun haberiyle öğrendiği yeni düzenleme, Bakanlık tarafından hazırlanan Petrol Piyasası Kanunu değişiklik tasarısına girdi.

DETAYLI BİLGİ

04.02.2013
Disiplini bozan barınamayacak

EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu otomasyondan ÖTV’siz yakıta, ulusal markerden mevzuat düzenlemelerine kadar çok özel açıklamalar yaptı. Taner Mutlu, “Piyasanın disiplinini bozan firmalar, bu piyasadan mutlaka çıkmak zorunda kalacaklar” dedi.

DETAYLI BİLGİ

04.02.2013
Petrol Piyasası Kanunu değişiyor

Türkiye’nin ilk olarak 12 Aralık’ta Petroturk.com’da, Enerji Petrol Gaz Yayın Grubu Başkanı Sertaç Komsuoğlu’nun haberiyle öğrendiği yeni düzenleme, Bakanlık tarafından hazırlanan Petrol Piyasası Kanunu değişiklik tasarısına girdi.

DETAYLI BİLGİ

01.02.2013
Dağıtıcı sayısı 61 oldu

GO, Makspet Akaryakıt ve Denizatı Petrol akaryakıt dağıtım lisansı aldı.

DETAYLI BİLGİ

24.01.2013
Otomasyon sistemine yeni düzenlemeler geliyor

EPDK Dağıtıcıların Bayi Denetim Sistemine İlişkin Karar’da değişiklik yapıyor. Dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getiren düzenlemeye ilişkin taslak yayınlandı. Taslak hakkındaki görüşler 11 Şubat’a kadar görüşe açık olacak.

DETAYLI BİLGİ

22.01.2013
Akaryakıt birincil kaynak olmaya devam edecek

Deloitte’un enerji alanındaki raporunda, Brezilya, Kanada ve Rusya enerjinin yeni süper güçleri olarak gösteriliyor. Raporda 2040 yılında petrol ve diğer akaryakıtların dünyanın en büyük enerji kaynağı olacağı ve toplam talebin 1/3’ünü karşılamaya devam edeceği öngörülüyor.

DETAYLI BİLGİ

17.01.2013
Motorin tüketimi yüzde 6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2012 yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Raporu kamuoyuna açıklandı. Rapora göre 2012 yılının ilk on bir ayında yurtiçi motorin türleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 14 milyon 344 bin 544 ton, benzin türleri satışları yüzde 6 azalarak 1 milyon 702 bin 635 ton olarak gerçekleşti.

DETAYLI BİLGİ

07.01.2013
100 Milyar TL değerinde finansal büyüklük

PETDER 2012 yılını ve 2013’den beklentilerini Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği ile değerlendirdi. PETDER Başkanı Ahmet Erdem, 2012 yılında akaryakıt sektörünün 100 milyar TL’lik dev bir sektör haline geldiğine dikkat çekerek, akaryakıt sektörünün sağladığı dolaylı vergi gelirinin de 50 Milyar TL’ye ulaştığını vurguladı.

DETAYLI BİLGİ

07.01.2013
Petroleum İstanbul Fuarı için geri sayım

Avrupa ve Asya’nın enerji ve petrol alanındaki en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Petroleum Istanbul Fuarı’nın 11’incisi 11-14 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

DETAYLI BİLGİ

04.01.2013
EPDK da otomasyon toplantısı

PETDER, ADER, AKADER, PÜİS ve TABGİS EPDK ile aynı masa etrafında oturdu ve otomasyon sistemini konuştu. Düzenlenen toplantıda otomasyon konusunda kafalardaki sorulara yanıt aranırken, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu önemli açıklamalarda bulundu.

DETAYLI BİLGİ

04.01.2013
Petrol piyasası kanunu nda tüm detaylar

Akaryakıt kaçakçılığı ve hileli yakıt faaliyetlerinin önlenmesi için hazırlanan kanun taslağı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Çok ağır yaptırımlar ve önemli düzenlemeler içeren taslakla kaçakçılığın kapsamı genişletiliyor ve bayilerle dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getiriliyor.

DETAYLI BİLGİ

31.12.2012
Akaryakıtta dağıtıcı sayısı 58 oldu

Akaryakıtta bir firma daha dağıtıcı lisansı aldı. Erdem Alpdoğan’ın sahibi olduğu İstanbul Bağdat Caddesi merkezli ‘Süper Akaryakıt’ 58. dağıtım şirketi oldu. İhrakiye teslimi alanında da faaliyet gösterecek şirket Jamo markasıyla hizmet verecek.

27.12.2012
Kaçak akaryakıtta pompa değil istasyon mühürlenecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için hazırlanan yeni yasa tasarısını anlattı.

DETAYLI BİLGİ

27.12.2012
EPDK dan milyonluk ceza

EPDK’nın 2012 yılı sona ererken 123 şirkete verdiği cezalar yayımlandı. 101 şirketin aldığı para cezası, yaklaşık 25 milyon Türk Lirası.

DETAYLI BİLGİ

26.12.2012
Zorunlu sigorta tarifelerinde değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortaları’na ilişkin tarife ve talimatında değişiklik yapılmasına dair tarifeler yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

25.12.2012
Petrol Piyasası Kanunu nda imzalar tamam

Gümrük Kanunu, Kaçakçılık Kanunu ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili 40 maddeyi içeren değişiklik taslağı Bakanlar Kurulu’nda imzalandı.

DETAYLI BİLGİ

24.12.2012
1,5 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu

Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen ve 26 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili firmaların, İzmir Alsancak Limanı ve gümrüklü antrepolarda tuttuğu belirlenen 1,5 milyon litre kaçak akaryakıtına el konuldu.

DETAYLI BİLGİ

24.12.2012
Petrol Piyasası Kanunu Bakanlar Kurulu’nda

Petrol Piyasası Kanunu’nda kaçakçılığa ilişkin değişiklik tasarısı bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek.

DETAYLI BİLGİ

24.12.2012
EPDK dağıtıcılar arsası ticarete üç yıl izin verdi

EPDK tarafından alınan Kurul kararıyla 2013 – 2015 yılları arasında dağıtıcı lisansı sahibi firmalar arasında akaryakıt ticaretine izin verildi. Daha önce EPDK dağıtıcılar arasındaki ticarete yıllık olarak izin veriyordu.

18.12.2012
ÖTV iadesi 10 numara yağın sonunu getirecek

TOBB Petrol Ürünleri Meclisi Başkanı Muammer Ekim, Maliye Bakanlığı’nın ÖTV iadesi uygulaması sonrasında hileli yakıt kullanımında gelinen aşamayı Enerji Petrol Gaz’a değerlendirdi. Ekim, uygulamanın son derece başarılı sonuçlar vermeye başladığını ifade etti.

DETAYLI BİLGİ

18.12.2012
2003 yılında EPDK’ya bağlanan petrol piyasası ve 2005 yılında EPDK’ya bağlanan LPG piyasası yeni bir milada hazırlanıyor.

1. Petrol ve LPG piyasaları PİGM’ye bağlanacak 2. Lisans işlemleri yerel idarelere devredilecek 3. Kaçakçılık ve hileli yakıtlarda kolluk güçleri aktif rol alacak Amaç EPDK’nın yükünü hafifletmek ENERJİ Bakanlığı, akaryakıt ve LPG piyasalarının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasını öngören yeni bir düzenleme hazırlığında. Önce Bakanlar Kurulu’nda, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşülmesi beklenen düzenleme hayata geçerse, lisans işlemleri de yerel yönetimler tarafından yapılacak. Ayrıca kaçakçılık ve hileli yakıtla mücadelede kolluk güçleri aktif olarak rol alacak. "180 maddeli gündem olmaz" KONUYLA ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Kurul gündemine baktığınızda 160-180 maddeyle toplanıyor. Öyle Kurul gündemi olmaz. Kurum’un özerkliğini ve özgün yapısını muhafaza ederek, bazı görev dağılımları yapmayı ve onları rahat ettirecek zemin hazırlamayı düşünüyoruz” dedi

17.12.2012
Madeni Yağda elektronik defter zorunluluğu

Madeni yağ lisansına sahip firmalar, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulama kapsamına dahil edildi.

DETAYLI BİLGİ

17.12.2012
EPDK nın yükü hafifleyecek

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, akaryakıt ve LPG piyasalarının PİGM’ye bağlanması çalışmaları hakkındaki soru üzerine, zayıf bir EPDK’nın kimsenin işine gelmeyeceğine dikkati çekti.

DETAYLI BİLGİ

13.12.2012
Petrol ve LPG piyasaları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanıyor

1-Petrol ve LPG Piyasalarının PİGM’ne bağlanması konusunda Bakanlık’ta yapılan çalışmalar son aşamaya geldi… 2-Petrol ve LPG piyasalarında bayilik ve lisans verme işlemleri Mahalli İdarelere devrediliyor… 3-Kaçakçılık ve Ulusal Markerle ilgili işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na devredilecek…

DETAYLI BİLGİ

12.12.2012
EPDK dan yeni lisanslar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun kararıyla, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası yönetmeliği hükümleri çerçevesinde toplam 40 tüzel kişiye lisans verilirken, sekiz tüzel kişinin lisansı sona erdirildi.

DETAYLI BİLGİ

04.12.2012
Listresi 143 kuruşa, 2.5 milyon benzin sattık

Türkiye, ürettiği benzinin yarısını tüketemeyince, 3’te 1 fiyatına yurtdışına satıyor. Yani Türkiye’de pompa fiyatı şu anda litresi 460 kuruş olan benzin, yurtdışına litresi 143 kuruşa satılıyor. 10 ayda 2.5 milyon ton benzin 2 milyar dolara dışarı satıldı.

DETAYLI BİLGİ

04.12.2012
EPDK dan 25 yeni lisans

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında EPDK’nın Ekim ayında aldığı kararlar çerçevesinde iptal ettiği ve verdiği lisanslar yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

03.12.2012
İlan panolarında farklılaştırılmış ürün değişikliği

EPDK, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği’nde ilan panolarına ve fiyatların ilanına ilişkin bazı değişiklikler yaptı.

DETAYLI BİLGİ

21.11.2012
J Bendi (Sertaç Komsuoğlu nun yazısı)

Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir bayi yanıma gelerek ‘İlimizde ara sokaklarda hileli, kaçak yakıtlar satılıyor. Gerekli denetimlerin yapılması için Valiliğe onlarca kez başvurduk ama hiç bir önlem alınmadı’ dedi. İşin ilginci bazı yetkililer ‘Bizi halkla karşı karşıya getirmeyin’ uyarısında bile bulunmuş bölge bayilerine…

DETAYLI BİLGİ

20.11.2012
Milan petrol olarak madeni yağ piyasasındaki yeni sürece hazırız

Şubat 2011’de EPDK Madeni Yağların Piyasaya Sürülmesi Tebliği ile başlayan ve 30 Haziran 2012 tarihinde kadar tamamlanması gereken madeni yağ üreticilerinin ürettikleri tüm ürün gruplarına TSE Standartlarına uygunluk belgelendirmesi yapılması sürecini zorlanmadan tamamladık.

DETAYLI BİLGİ

15.11.2012
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2013 yılı bütçesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2013 yılı bütçesi 5 milyar TL olarak belirlendi.

DETAYLI BİLGİ

13.11.2012
Motorin satışları yüzde 6,4 arttı

EPDK’nın Eylül Ayı Petrol Piyasası raporuna göre İlk dokuz ayda benzin satışları yüzde 6,1 azalarak 1,4 milyon ton, motorin satışları yüzde 6,4 artarak 11,6 milyon ton oldu.

DETAYLI BİLGİ

12.11.2012
2013 teki ceza miktarları belirlendi

Bakanlar Kurulu, 2013 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’nı yüzde 7,8 olarak belirledi. Böylece bir çok vergi, ceza ve harç miktarı da bu oranda arttırılacak. Dolayısıyla EPDK’nın akaryakıt ve LPG piyasalarında uygulamakta olduğu idari para cezaları da 2013 yılında yüzde 7,8 oranında artacak.07.11.2012
EPDK dan teknik standarlara uymayanlara ceza

EPDK, toplam 31 istasyon bayisine ve limited şirkete yazılı uyarıda bulundu ve para cezası verdi.

DETAYLI BİLGİ

06.11.2012
32 bin ton kaçak akaryakıt yakalandı

Akaryakıtla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde yakalanan kaçak akaryakıt miktarının 32 bin ton olduğunu kaydeden Yazıcı, "Bu da yaklaşık 91 milyon liralık vergi kaybının önlenmesi demektir" dedi.  Geçen yıl, kaçak akaryakıtta yakalama miktarı 37,269 ton ve  denetlenen 31,048 mükellefte kesilen ceza miktarı da 2.68 milyon liraydı. Akaryakıt ve 10 numara yağ denetimlerinde, bu yılın ilk altı ayında, 3,974 firmaya 1.12 milyon lira ceza kesildi.

DETAYLI BİLGİ

22.10.2012
10 Numara Karar

Yargıtay 7. Ceza Dairesi bir ilke imza atarak, akaryakıt yerine kullanılan 10 numara yağ v.b. ürünleri kaçak petrol kapsamında değerlendirdi. Emsal teşkil edecek karar sonrası, bu tür ürünleri satanların yanı sıra kullananlar da akaryakıt kaçakçılığından yargılanacak.

DETAYLI BİLGİ

19.10.2012
Yargıtay : 10 numara kaçak akaryakıttır

YARGITAY 7. Ceza Dairesi, çevre kirliliğine neden olduğu bilinen ve ağırlıklı olarak mazot yerine kullanılan 10 numara yağı "kaçak petrol" kapsamında değerlendirerek, satan gibi "ticari amaçla kullanmak üzere satın alaların" da 2-5 yıl hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmasını istedi. Böylece, 10 numara yağı en çok kullanan kamyoncuların durumu tartışma yarattı ve sanık olmaları gündeme geldi.

DETAYLI BİLGİ

17.10.2012
Vergi eşitlenirse benzin fiyatı düşer

Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Erkut’un yaptığı bilgilendirmeye göre, benzin ve motorinden alınan ÖTV oranları maliyenin mevcut gelirlerini azaltmayacak şekilde eşitlenirse, benzinin pompa fiyatı 60 kuruş ucuzlayacak. Benzinde yapılacak ÖTV değişikliğinin motorine yansıması ise 9 kuruşluk artış olarak gözlemlenecek.

DETAYLI BİLGİ

17.10.2012
Bireysel yatırımcı olsam yine petrole yatırım yapardım

BP Türkiye ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) işbirliğinde “Dünyada ve Türkiye’de enerjinin görünümü ve geleceği” konulu bir toplantı düzenlendi.

DETAYLI BİLGİ

16.10.2012
Benzin tüketimi azalmaya devam ediyor

EPDK 2012 yılının ilk sekiz aylık dönemini ve Ağustos ayını kapsaya Petrol Piyasası Sektör Raporunu yayımladı. Rapora göre 2012 yılının ilk sekiz aylık döneminde benzin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı.

DETAYLI BİLGİ

09.10.2012
ÖTV düzenlemesi 10 numara yağ artışlarını engelleyecek

EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu, Bloomberg TV’de canlı yayına katıldı.

DETAYLI BİLGİ

08.10.2012
10 numara yağa yeni tedbirler alacağız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalar yaptı.

DETAYLI BİLGİ

02.10.2012
Kaçak ile mücadele edebilmek

Petrol Piyasası Kanunu önümüzdeki günlerde önemli değişikliklere uğrayacak. Tabii ki Kanun’da yapılması planlanan değişiklikleri okuduğunuzda piyasanın ana sorununun halen ‘kaçak ve hileli yakıtlar’ olduğu görülüyor. Bunu taslağın her satırından anlamak mümkün.

DETAYLI BİLGİ

28.09.2012
Akaryakıt kaçakçılığına 7 tedbir

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Üst Kurulu, kaçakçılıkla mücadelede yeni tedbirler alınmasını kararlaştırdı.

DETAYLI BİLGİ

24.09.2012
EPDK dan yeni lisanslar

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında EPDK’nın lisans verdiği ve lisanslarını iptal ettiği tüzel kişilikler açıklandı.

DETAYLI BİLGİ

24.09.2012
Kaçak ve kayıt dışı bitirilsin

PETDER Genel Sekreteri Erol Metin, akaryakıt ürünlerindeki vergi artışını Petroturk.com’a değerlendirdi.

DETAYLI BİLGİ

24.09.2012
Dağıtıcı sayısı 55 oldu

Akaryakıt sektörü, dağıtım şirketi sayısı anlamında da hareketliliğini koruyor. Sektörde 60 bin ton kuralına ilişkin tartışmalar devam ederken, EPDK’nın 21 Haziran tarihli kararı uyarınca 5 şirketin lisansı 21 Eylül tarihi itibariyle iptal oldu.

DETAYLI BİLGİ

18.09.2012
Petrol kanunu meclis gündemine gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Petrol Platformu Derneği’ni (PETFORM) kabul etti.

DETAYLI BİLGİ

18.09.2012
60 bin tonda "Projeksiyon" belirsizliği

Danıştay’dan ikinci kez dönen 60 bin ton satış şartı EPDK’yı da harekete geçirdi. Danıştay’ın verdiği karar ile ilgili değerlendirmeler kanunda geçen “projeksiyon” sözünde kilitleniyor.

DETAYLI BİLGİ

17.09.2012
EPDK dan 27 bayiye, 2,2 milyon TL ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na aykırı hareket eden 27 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 200 bin lira idari para cezası verdi.

DETAYLI BİLGİ

13.09.2012
Akaryakıtta ÖTV artacak mı?

Maliye Bakanlığı bürokratları, 10 milyar liralık ek gelir getirecek zam paketi taslağı hazırladı. Taslakta otomotiv, sigara, tapu harcı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilave ve yeni vergiler yer alıyor. Son kararı Başbakan Erdoğan verecek.

DETAYLI BİLGİ

06.09.2012
Aynı istasyon kaçak akaryakıttan 18 kez yakalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kaçak akaryakıtla mücadelede kanunların yetersiz kaldığından şikâyetçi oldu.

DETAYLI BİLGİ

04.09.2012
İran’dan petrol ithalatı azalıyor

Türkiye’nin Temmuz ayında İran’dan ithal ettiği ham petrol son 2.5 yılın en düşük seviyelerine indi.

DETAYLI BİLGİ

04.09.2012
Sektör temsilcileri genelgeyi değerlendirdi

Başbakanlık tarafından yayınlanan, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik genelgeyi sektörün önde gelen sivil toplum örgütü temsilcileri gazetemize değerlendirdi.

DETAYLI BİLGİ

04.09.2012
Kaçağa başbakan müdahalesi

Türkiye’nin kangren sorunu haline gelen akaryakıt kaçakçılığı ve hileli yakıtlar konusunda yapılan mücadele Başbakan Erdoğan’ın yayınladığı genelgeyle yeni bir boyut kazandı. 19 maddelik bir genelge yayınlayan Başbakan Erdoğan, soruna doğrudan müdahale etti.

DETAYLI BİLGİ

31.08.2012
EPDK Türkiye akaryakıt kalitesi izleme sistemi raporu’nu yayınladı

EPDK, 2011 yılı Türkiye Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) Raporu’nu yayınladı.

DETAYLI BİLGİ

29.08.2012
Akaryakıt tüketimi yüzde 6 arttı

PETDER 2012 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan raporunu yayımladı. Rapora göre 2012’nin ilk 6 ayında otomotiv yakıtları tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

DETAYLI BİLGİ

23.08.2012
Akaryakıt kaçakçılığına başbakanlık müdahalesi

Başbakanlık tarafından yayımlanan genelge ile akaryakıt kaçakçılığı konusunda yapılan çalışmalar ve ilgili kurumların yapılandırılması yeniden düzenlendi.

DETAYLI BİLGİ

23.08.2012
Bayramdan Önce Motorin Bayramda Benzin

Bayramda akaryakıt tüketimi yüzde 51’e varan oranlarda arttı.

DETAYLI BİLGİ

23.08.2012
Almanyada Akaryakıt Fiatlarında Rekor

Almanya’daki akaryakıt fiyatları tavan yaptı. Büyük kentlerin benzin istasyonlarında 95 oktanlı süper benzinin litre fiyatı Alman Otomobil Kulübü’nün (ADC) araştırmasına göre 1,70 euronun üzerine çıktı.

DETAYLI BİLGİ

22.08.2012
25 Yeni Lisans

EPDK’nın almış olduğu kararla toplam 25 firmaya yeni lisans verildi.

DETAYLI BİLGİ

22.08.2012
EPDK’dan 1 Milyon 701 Bin TL Ceza

EPDK almış olduğu kararla dört firmaya bir milyon 701 bin TL para cezası verirken, dört firmadan da yazılı savunma istedi.

DETAYLI BİLGİ

17.08.2012
Bazı İstasyonlar Gece Kapatılsın

Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, akaryakıt istasyonlarına 88 yıl sonra hafta sonu ruhsatı zorunluluğu getirilmesine tepki gösterirken, trafik akışının çok az ya da hiç olmadığı güzergahlarda sabaha kadar açık olan akaryakıt istasyonlarının gece kapanması önerisinde bulundu.

DETAYLI BİLGİ

16.08.2012
Petrol Borsası İçin Çalışmalar Hızlandı

“VOB´da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) petrole dayalı vadeli işlem sözleşmesinin işleme açılması konusu Ankara’da masaya yatırıldı. EPDK, VOB ve özel sektör temsilcilerinden oluşan alt komite, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu başkanlığında toplandı. Toplantıya TPIC, havayolları şirketleri ve akaryakıt dağıtım şirketlerinden yetkililer katıldı.

DETAYLI BİLGİ

16.08.2012
Hileli Yakıtta Yeni Numara 5

Hileli yakıt sorununun önü bir türlü alınamazken, 10 numaradan sonra 5 numara yağ da araç depolarındaki yerlerini almaya başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın Enerji Petrol Gaz’a çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

DETAYLI BİLGİ

15.08.2012
Ham Petrol İthalatı %37 Arttı

EPDK, 2012 yılı Haziran ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporunu yayınladı. Raporda Haziran ayında bir önceki aya göre ham petrol ithalatının yüzde 37 arttığı görülüyor. İşte rapordan öne çıkan başlıklar…

DETAYLI BİLGİ

14.08.2012
Petrol Borsası İçin Çalışmalar Başladı

“VOB´da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) petrole dayalı vadeli işlem sözleşmesinin işleme açılması konusu Ankara’da masaya yatırılıyor. EPDK, VOB ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Alt Komite, VOB´da petrole dayalı vadeli işlem sözleşmesinin işleme açılması konusunda EPDK Petrol Dairesi Başkanı Taner Mutlu’nun başkanlığında toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya TPIC, havayolları şirketleri ve akaryakıt dağıtım şirketleri katıldı.

DETAYLI BİLGİ

13.08.2012
EPDK, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

EPDK, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Farklılaştırılmış ürünler konusunda bayilere ve dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getiren düzenleme taslağı EPDK’nın internet sitesinde yayınlandı.

DETAYLI BİLGİ

06.08.2012
Petrol fiyatları 100 doların altında olmalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,Hatay’da gazeteciler ile sohbet toplantısında buluştu. Enerji Bakanı, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın siyasi kırılganlıklara bağlı olduğunu, ideal fiyatın ise 100 doların altında olması gerektiğini ifade etti. Bakan Yıldız aynı zamanda Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile yapılacak anlaşmalarda merkezi hükümetin hassasiyetlerinin de göz önüne alındığını açıkladı.

DETAYLI BİLGİ

02.08.2012
Kaçak Akaryakıt Satan Kapatılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bulgaristan Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanı Delilan Dovrev ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DETAYLI BİLGİ

02.08.2012
10 Numarada Şok Açıklama

Ağır taşıtların yüzde 80’i 10 numara yağ kullanıyor.

DETAYLI BİLGİ

01.08.2012
Avrupa’da alınan yakıt TL ile ödenebilecek

Uluslararası arenada taşımacılık yapan DKV Kart sahibi şirketler, en büyük maliyet kalemleri olan akaryakıtı Avrupa’da da Türk Lirası ile alabilecekler. DKV Kart kullanıcıları böylelikle kurdaki avantajlardan yararlanabilecek, yüksek gişe kurlarından korunabilecekler.

DETAYLI BİLGİ

01.08.2012
Sektör Tek Ses

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın kayıt dışılığı önlemeye yönelik açıklamaları, sektörden büyük destek gördü. Sektör temsilcileri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtirlerken, bu çalışmalar marker ölçümlerinden kaynaklanan hataların da önleneceği bir sistem getirilmesi anlamında önemli bir fırsat olarak görülüyor.

DETAYLI BİLGİ

31.07.2012
Kaçak Akaryakıt Satan İstasyonun Lisansı Askıya Alınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığıyla daha etkin mücadele için yeni önlemler uygulanacağını belirterek, “Kaçakçılığa karıştığı tespit edilen istasyonların, mahkeme kararları kesinleşinceye kadar kaçak akaryakıt satışına devam ettiklerini gördük. Yeni düzenlemeyle bunun önüne geçilecek... Kaçak akaryakıtın satıldığı pompaya vurulan mühür yeni düzenlemeyle istasyonun tamamı için geçerli olacak” dedi.

DETAYLI BİLGİ

27.07.2012
Irak ile petrol ticareti başladı

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinden doğrudan petrol almak için gönderdiği tankerler, Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden dolu olarak yurda giriş yaptı.

DETAYLI BİLGİ

27.07.2012
EPDK Haziran Ayı Lisanslarını Açıkladı

EPDK’nın resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararıyla haziran ayına ait doğal gaz, petrol, ve sıvılaştırılmış petrol piyasası piyasalarına ilişkin lisansları yayımladı.

DETAYLI BİLGİ

26.07.2012
EPDK’dan 17 istasyona ceza

EPDK çeşitli gerekçelerle bayilik lisansı sahibi birçok firmaya para cezası verirken birçok firmadan da yazılı savunma istedi.

DETAYLI BİLGİ

25.07.2012
Petrol fiyatlarının yüksek olması cari açığı olumsuz etkiledi

PÜİS’in Hacı Bayram Veli Camii’nde verdiği iftar yemeğine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

DETAYLI BİLGİ

23.07.2012
60 bin tonda bir yürütmeyi durdurma daha

Danıştay 13. Dairesi, EPDK’nın Uspet hakkında verdiği lisans iptali kararının yürütmesini durdurdu.

DETAYLI BİLGİ

18.07.2012
Kapama Şart!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı kaçak ve hileli yakıt satan istasyonların kapatılması ve akaryakıt dışı ürünlerin ithalatının yeniden izne bağlanması gerektiğini söyledi.

DETAYLI BİLGİ

18.07.2012
10 numara yağa ÖTV artışı geliyor mu?

Akaryakıt sektörünün en büyük sorunlarından biri olan 10 numara yağın yakıt olarak kullanılmasının önüne geçmek için çalışmalar ve çözüm arayışları için toplantılar tüm hızıyla sürüyor.

DETAYLI BİLGİ

16.07.2012
Fuel Oil’de TS 2177 zorunluluğu

EPDK yayınlanan tebliğle fuel oil türlerini TS 2177 standartlarına uyma zorunluluğu getirildi.

DETAYLI BİLGİ

13.07.2012
Danıştay 60 bin ton düzenlemesinde yürütmeyi durdurdu

Danıştay 13. Dairesi almış olduğu kararla 60 bin ton satış şartını yerine getiremediği gerekçesiyle lisansı iptal edilen MMG Petrol’ün yürütmeyi durdurma başvurusunu değerlendirdi.

DETAYLI BİLGİ

13.07.2012
Motorin tüketimindeki artış devam ediyor

EPDK 2012 yılı Mayıs ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu’nu yayınladı. Rapora göre yurtiçi benzin satışları Nisan ayına göre yüzde 9,4 artarak 157 bin 3 ton oldu. Motorin satışları ise yüzde 7,8 artarak 1 milyon 401 bin 48 ton oldu.

DETAYLI BİLGİ

11.07.2012
Akaryakıt istasyonu standardında değişiklik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akaryakıt istasyonuna yönelik mecburi standart tebliği yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

09.07.2012
Petrol piyasasında bayi sayısı azalmaya devam ediyor

2010 yılı sonunda 14 bin 74 olan, 2011 yılı sonunda 12 bin 900’e düşen bayi sayısı 28 Haziran 2012 itibariyle 12 bin 826’ya geriledi. Bununla beraber 2012 yılının ilk altı ayında petrol piyasasında lisanslı oyuncu sayısı 13 bin 591’e geriledi.

DETAYLI BİLGİ

03.07.2012
5 şirkete 60 bin ton iptali

EPDK, yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 5 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansının 21 Eylül tarihi itibariyle iptal edilmesine karar verdi.

DETAYLI BİLGİ

02.07.2012
Otomasyonda rahatlatan karar

Enerji Petrol Gaz’ın 15 Haziran sayısında duyurduğu otomasyonda kurul kararı değişikliği 29 Hazirandaki Resmi Gazete’de yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

19.06.2012
Benzinin vergisi düşürülmeli

TABGİS tarafından düzenlenen Erzurum ve Çevre İlleri Akaryakıt Bayileri Bilgilendirme toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TABGİS Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, benzinin vergisinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

DETAYLI BİLGİ

19.06.2012
Koordinat çözümü

Bakanlık ve EPDK, petrol piyasasını yakından ilgilendiren çok önemli kararlara imza atmaya hazırlanıyor.

DETAYLI BİLGİ

15.06.2012
Akaryakıt bayileri buluşuyor

PÜİS ve TABGİS, akaryakıt bayilerini buluşturuyor. TABGİS’in organizasyonu bugün Erzurumda gerçekleştirilirken, PÜİS’in organizasyonu ise 16 Haziran Cumartesi günü Antalya’da düzenlenecek.

DETAYLI BİLGİ

14.06.2012
Birleştiler, şirket kurdular, lisans aldılar

Akaryakıt sektöründe alışılagelmişin dışında bir oluşum şirket kurarak dağıtıcı lisansı aldı.

DETAYLI BİLGİ

05.06.2012
Tarım ürünleri biyoyakıt olarak kullanılamaz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker biyoyakıt tartışmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Eker, yağlı tohumlardan elde edilen yakıtların akaryakıt sektöründe katkı maddesi olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Eker, “Türkiye enerji ithal ederken tarım ürünleri enerji kaynağı olarak kullanılamaz” dedi.

DETAYLI BİLGİ

04.06.2012
Yıkıcı fiyatlarda hakim durum sorunu nasıl çözülür?

Yapılması gereken, Rekabet Kanunu’nun ilgili hükmünü ya da hakim durum kavramını tartışmak.

DETAYLI BİLGİ

04.06.2012
28 akaryakıt istasyonuna para cezası

EPDK tarafından 17 akaryakıt bayisine para cezası verilirken 10 akaryakıt bayisinden yazılı savunma istedi ve bir şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı iptal edildi.

DETAYLI BİLGİ

01.06.2012
Demirören TV kanalı kuruyor

M Oil ile akaryakıt, Milangaz ve Likidgaz’la LPG ve Demirören EGL ile doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren, bir süre önce Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alarak medya sektörüne giren Demirören Grubu, TV kanalı ve radyo istasyonu için çalışmalara start verdi.

DETAYLI BİLGİ

29.05.2012
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tabelada farklı, pompada farklı fiyattan benzin satan akaryakıt bayisine para cezası kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tabelada farklı, pompada farklı fiyattan benzin satan akaryakıt bayisine para cezası kesti.

DETAYLI BİLGİ

24.05.2012
EPDK cezaları açıkladı

EPDK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararıyla çok sayıda firmadan yazılı savunma istedi ve çok sayıda istasyona para cezası verdi.

DETAYLI BİLGİ

18.05.2012
ÖTV değişikliği
17.05.2012
10 Numara Vali

Tarih 8 Haziran 2011 . Yer Giresun’un Görele ilçesi. Bir yolcu otobüsü aniden alev alıyor, devriliyor ve 10 kişi yanarak feci bir şekilde can veriyor… Bu olaydan sonra Giresun Valisi Dursun Ali Şahin devreye giriyor, Türkiye’de bir ilki başarıyor ve Giresun’da 10 numara yağ satışını bitiriyor.

DETAYLI BİLGİ

16.05.2012
EPDK, 2012 yılı Mart Ayı Petrol Sektör Raporu nu açıkladı.

EPDK, 2012 yılı Mart Ayı Petrol Sektörü Raporu’nu açıkladı. Mart ayında rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi, bir önceki aya göre yüzde 8,1 oranında artarak 831 bin 700 ton’a ulaştı.

DETAYLI BİLGİ

15.05.2012
Doğan Enerji, Full ile ortak oluyor

Doğan Enerji, Full’e yüzde 60 oranında ortak oluyor.

DETAYLI BİLGİ

14.05.2012
Kilci ye 10 Numara ziyaret

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarı Metin Kilci’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin gündem maddesi 10 numara yağ sorunuydu. Heyetin öncelikli talebi 10 numara yağ araştırmalarında bir komisyon kurulması ve kanunun bir an önce çıkarılması oldu.

DETAYLI BİLGİ

08.05.2012
Pompa yazar kasaları değişecek

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazların da değiştirilmesi amacıyla yeni bir Tebliğ hazırladığı öğrenildi.

DETAYLI BİLGİ

07.05.2012
Hisse devri gözden kaçmasın!

Mart ayında EPDK’ya Irak’tan doğal gaz ithal etmek üzere yaptığı lisans başvurusu ile gündeme gelen Siyah Kalem Ltd. Şti’nin, bu başvurudan kısa bir süre önce akaryakıt piyasasına da girdiği ortaya çıktı.

DETAYLI BİLGİ

04.05.2012
Akaryakıtta Kültür Vergisi Kalkıyor

Maliye Bakanlığı, akaryakıtta dolaylı bir vergiden vazgeçiyor.

DETAYLI BİLGİ

02.05.2012
EPDK 2011 Yılı Petrol Piyasası Raporu Yayınlandı

EPDK 2011 Yılı Petrol Piyasası Raporu, Türkiye’de ilk kez Petroturk.com farkıyla okuyucularıyla buluşuyor. İşte ilk kez madeni yağ verileri ve ihrakiye bilgilerinin de yer aldığı rapor…

DETAYLI BİLGİ

30.04.2012
Türkiye’de akaryakıt kalitesi AB ile aynı

İstanbul’da düzenlenen bir organizasyonda konuşan EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu, akaryakıt sektöründe rekabetin her geçen gün arttığını söyledi.

DETAYLI BİLGİ

30.04.2012
Tarımsal satış tankerlerine yeni düzenleme

EPDK petrol piyasasında yaptığı düzenlemeyle resmi taşıtların lisansa işlenmesi veya lisans tadiline konu olması durumunda bazı evrakların istenmemesine karar verdi.

DETAYLI BİLGİ

26.04.2012
AB akaryakıt fiyatlarına artış bekleniyor

AB Enerji Komiseri Günther Oettinger, akaryakıta yapılan zamların artarak süreceğini açıkladı.

DETAYLI BİLGİ

26.04.2012
26 şirkete toplam 5 milyon 894 bin 395 TL’lik ceza

EPDK’nın cezalar ve şirketlerden savunma istemleriyle ilgili ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

24.04.2012
Motorindeki yıllık artış enflasyonun altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 Mart ayı itibariyle motorindeki yıllık artış yüzde 9,3 oldu.

DETAYLI BİLGİ

24.04.2012
Petrol Piyasası Kanunu’na kayıt dışı ayarı

Petrol Piyasası Kanunu’na kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili 12 madde ekleniyor.

DETAYLI BİLGİ

20.04.2012
10 numara yağ

Tarih 8 Haziran 2011 . Yer Giresun’un Görele ilçesi. Bir yolcu otobüsü aniden alev alıyor, devriliyor ve 10 kişi yanarak feci bir şekilde can veriyor… Bu olaydan sonra Giresun Valisi Dursun Ali Şahin devreye giriyor, Türkiye’de bir ilki başarıyor ve Giresun’da 10 numara yağ satışını bitiriyor. İşte bu faciadan 311 gün sonra Emre Ertürk, Giresun Valisi ile Giresun’da buluştu ve diğer 80 ile örnek olacak bu başarı hikâyesini konuştu…

DETAYLI BİLGİ

18.04.2012
Yazarkasalar değişiyor

EFT-POS özelliği olan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların” kullanımını zorunlu hale getirildi.

DETAYLI BİLGİ

17.04.2012
Otomasyonda 96 saat uyarısı!

EPDK’nın dağıtıcılar, bayiler ve otomasyon şirketlerini bir araya getiren toplantısının ardından Enerji Petrol Gaz’a özel bir demeç veren Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu, tarafların farklı durumları ve önerileri olduğunu, ancak hiç sorun yaşamayan şirketlerin de bulunduğunu ifade etti.

DETAYLI BİLGİ

16.04.2012
FULL ile görüşmelerimiz devam ediyor

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “2011 yılını sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik adımlarla geçirdik” dedi.

DETAYLI BİLGİ

11.04.2012
Bakan Şimşek petrol fiyatları ile ilgili konuştu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında petrol fiyatlarındaki yükselişlerle ilgili konuştu. Şimşek, “Vatandaşın tepkisini anlıyorum. Benzin pahalı hale geldi” dedi.

DETAYLI BİLGİ

15.02.2012
Milan Petrol bayilerine Demirören EGL Enerjiden indirim fırsatı

Milan Petrol olarak siz değerli bayilerimizin enerji maliyetlerini düşürebilmek adına ortaklık şirketimiz Demirören EGL Enerji firması ile ”İndirimli Enerji Tedariki” konusunda yapılan yoğun görüşmeler neticesinde aylık ortalama 670 TL ve üzeri (Yıllık elektrik tüketimi en az toplam 25,000 Kilowatt saat olan ) fatura ödeyen bayilerimiz için TEDAŞ enerji bedeli üzerinden kayda değer oranda bir indirim alınmıştır.

DETAYLI BİLGİ

14.02.2012
CardFinans kampanyası

10 Şubat - 10 Mart arasında anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından  farklı günlerde ve tek seferde CardFinans veya CardFinans Nakit ile yapacağınız 100 TL ve üzeri 3 akaryakıt alışverişine 30 TL ParaPuan, CardFinans Business ve VadeKart ile yapacağınız 150 TL ve üzeri 4 akaryakıt alışverişine ise 50 TL ParaPuan!DETAYLI BİLGİ

22.11.2011
İş Bankası Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerinizde 50 TL Maxipuan

Detaylar için     http://www.maximum.com.tr/kampanyalar/kampanyasi.asp?id=217     adresini ziyaret edebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ

22.11.2011
Şekerbank ile HasatKart sözleşmesi yapıldı.
25.08.2011
Ramazan Bayramı M Oil Çalışma Programı
06.04.2011
Şirket Ünvanımız MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değişmiştir.
17.02.2011
İstanbul ve Kayseri’de yeni akaryakıt istasyonlarımız hizmete girmiştir.
17.02.2011
EPDK: Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

12.02.2011 tarihli EPDK tebliğ ile Madeni Yağ fatura, sevk irsaliyesi vb. belgelerde GTİP numarası kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Uygulama için ilgili  dökümanı inceleyiniz.

DETAYLI BİLGİ

26.10.2010
Cumhurbaşkanı Gül’den Süleyman Bölünmez’e Plaket
14.09.2010
M Oil ve Demirören çalışanları iftar yemeğinde buluştular.
07.09.2010
Ramazan Bayramı M Oil Çalışma Programı
31.08.2010
M Oil insan kaynakları önemli başarılara imza attı.
25.08.2010
Süleyman Bölünmez; Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar ve Edebiyat Fakülteleri ile Mardin Hacı Suphiye İlköğretim Okulu’nun temelini attı.
11.08.2010
Madeni Yağlarımız ile ilgili anket formu sitemize eklenmiştir.

M Oil Madeni Yağlarda , sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ve Türkak 17025 Akreditasyonuna sahip Fabrika Kalite Kontrol Laboratuvarımızın verdiği analiz hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi sitemiz  Madeni Yağ bölümü içine eklediğimiz anketleri doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

09.08.2010
M Oil Madeni Yağ Prag Seyahati

M Oil distribütör ve müşterilerini 17-20 Temmuz tarihleri arasında Prag seyahati ile ödüllendirdi.

DETAYLI BİLGİ

09.08.2010
07.08.2010 tarihinde bayi toplantımız gerçekleşmiştir.
02.08.2010
Genel Müdürlüğümüz yeni yerine taşınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı İstanbul adresine 01.08.2010 tarihi itibari ile taşınmıştır. 

07.07.2010
Moil Madeni Yağ müşterilerini ödüllendirdi.

Moil Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdiği madeni yağ satış kampanyası kapsamında, müşterilerini Antalya Side Silence Beach Otel tatiliyle ödüllendirdi.

DETAYLI BİLGİ

02.06.2010
Akaryakıt, LPG, LNG ve Madeni Yağ Sektöründe Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları toplantısına M Oil destek verdi.

Madeni Yağ Fabrika Müdürümüz Kemal BALABAN ve Madeni Yağ Fabrika Kalite Sistem Müdürümüz Arzu GÜRBIYIK konuşmacı olarak seminere katılmışlardır.

DETAYLI BİLGİ

21.05.2010
Enerji Uzmanları Derneği’nin LPG ve Petrol Piyasaları eğitim seminerine M Oil sponsor oldu.

Enerji Uzmanları Derneği’nin 7-9 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlediği  " Tüm Yönleri ile LPG ve Petrol Piyasaları "  eğitim seminerine M Oil sponsor olarak ve katılım sağlayarak destek verdi. 

DETAYLI BİLGİ

20.05.2010
Bodrum Muğla bayimiz Sayın Duygu Çiftçisoy’un sektör ve M Oil hakkındaki görüşleri

M Oil Muğla bayimiz Ada Petrol istasyon sahibi Sayın Duygu Çiftçisoy, kaliteli ve güler yüzlü hizmeti esas aldıklarını belirterek, "Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Bizler hizmet sektöründe yer alıyoruz. Kaliteli, güvenilir ve güler yüzlü hizmet tercih edilme sebebimiz olacaktır." dedi.

DETAYLI BİLGİ

03.05.2010
Bodrum-Milas Ada Petrol istasyon açılışımız

Turizm bölgelerindeki istasyon yatırımlarımıza hız verdik, Türkiye genelindeki 385’inci istasyonumuz olan Ada Petrol’ü Muğla’da hizmete açtık. Bodrum-Milas Karayolu Dörttepe Mevkii’nde bulunan istasyonun açılış törenine M Oil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez , Genel Müdür M. Aslan Değirmenci , Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Öztürk , Güney Ege Bölge Müdürü Levent Okumuş , bölge bayileri ve çok sayıda davetli katıldı.

DETAYLI BİLGİ

04.01.2010
Akaryakıt ve bazı petrol ürünlerinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi
07.08.2009
M Oil Çevre Politikası Belirlendi

ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ SONUCUNDA ÇEVREDE OLUŞABİLECEK ETKİLERİ SAPTAMAK VE GEREKEN ÖNLEMLERİ ALARAK BU ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK.

ÇALIŞANLARIMIZIN İŞ YAŞAMINDA VE ÖZEL YAŞAMLARINDA ÇEVRE KONUSUNDAKİ BİLİNÇLERİNİ ARTTIRMAK.

GERİ KAZANILABİLİR ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN AYRI TOPLAMA SİSTEMLERİ KURMAK.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINI VE TASARRUFLU KULLANILMASINI SAĞLAMAK.

ÇEVRE İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLARA UYMAK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ KURUMLARIN FAALİYETLERİNE DESTEK VERMEK.

ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA ÇEVRE HEDEF VE PROGRAMLARINI BELİRLEMEK VE UYGULAMAK.

ÇALIŞANLARIMIZ, MÜŞTERİLERİMİZ, TEDARİKÇİLERİMİZ VE KAMUYA ÇEVREYLE İLGİLİ POLİTİKA VE ÇALIŞMALARIMIZI DUYURMAK.

M.Aslan DEĞİRMENCİ        
Genel Müdür
Revizyon No/Tarih: 00 / 27.03.2009