Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.
...

“Sevgili çalışma arkadaşlarım, iş ortaklarım…


Bu yıl iş hayatındaki 59’uncu yılımızı kutluyoruz. Ülkemize hizmet etme heyecanımız ve hep geleceğe yönelik davranma tutkumuz hala ilk günlerimizdeki kadar canlı ve güçlü. Bu nedenle, yıldönümümüzü kutlarken geriye dönüp bakmak ve geçmişimizi değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz 59 yılı gözden geçirmeyi isteyişim, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş, gelişmesi sırasında çeşitli engelleri aşmış genç bir kuruluşa duyduğum hasretten kaynaklanmıyor. Geçmişimizin bir değerlendirmesini yapmayı, ancak geçmişlerini doğru değerlendirenlerin kendilerine daha iyi bir gelecek kurabileceklerine inandığım için istiyorum.

O günlerde, yani 43 yıl önce, Türkiye’de likid petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan ilk şirketi satın alıp bu piyasaya girmek büyük cesaret ve sorumluluk gerektiriyordu. Attığımız bu adım aynı zamanda altyapıya, bina ve makinalara yapılan yüklü bir yatırım anlamına da geliyordu. Demirören’den başka hiçbir grup da böylesi iddialı bir yatırıma girmeye cesaret edemezdi. Biz ettik, çünkü kendimizi ülke hizmetine adamanın bize getireceği itibarın başka her şeyden daha değerli, daha önemli olduğu inancındaydık.

Geriye dönüp baktığımda, hedeflerimize erişmiş olduğumuzu görerek gurur duyuyorum. Bugün, enerji sektöründen sınai üretimine; medyadan gayrimenkul, inşaat sektörüne kadar pek çok dalda rekabet eden Demirören Grubu’nun emsalsiz bir itibara sahip olduğunu biliyorum. Sosyal konulara ve eğitim hizmetlerine yönelik güçlü ve yaygın programlarımız var. Başardıklarımızdan hem gurur, hem de büyük haz duyuyoruz. Bugüne gelirken atlattığımız badireleri, aştığımız engelleri düşündükçe bu duygularımız artıyor. 59 yıl önce önümüze koyduğumuz hedeflere ulaştığımıza göre artık geleceği planlamaya başlamalıyız. Demirören gibi şirketler küreselleşen dünyada Türkiye’nin en büyük kozları sayılmalıdır. Dünya piyasalarına tümüyle entegreyiz ve bu piyasalarda en üst düzeydeki teknolojik altyapımızla rekabet ediyoruz. İnsan kaynaklarımıza sürekli yatırım yaparken en yüksek ürün kalitesine erişmemizi sağlayacak standartlar uyguluyoruz. Bu özelliklerimiz ve 58 yıllık deneyimimiz Demirören Grubu’nun Türk ekonomisi içindeki yerini ve önemini gözler önüne seriyor.

Demirören Grubu yeni binyılda da, Türkiye’nin çığır açan aktörleri arasında yer almaya devam edecek. Ülkemizi ve halkımızı küresel güçlerin düzeyine getirmek amacıyla her zamanki gibi, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da en değerli hedefimiz ve vaadimizdir.”

 

Erdoğan DEMİRÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

Misyonumuz

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak,
 • Ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirmek,
 • Ekonomide istihdam yaratmak,
 • Ülkeye yetenekli iş gücü kaynağı yaratmak üzere çağdaş eğitime önem vermek.
 • Vizyonumuz.

 • Grubumuz istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek için;
 • Faaliyette bulunduğu her sektörden kaliteli hizmeti sunarak müşterilerini memnun etmeyi,
 • Ortak iş yapmakta olduğu, karşılıklı güven duygusunun esas olduğu kişi ve kurumlara da kazandıran bir iş çevresi yaratmayı,
 • Çalışanların sürekli bir gelişme şansı yakalayabilecekleri mükemmel bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Her türlü sorumluluğun bilincinde olarak sermayedarlarının karını maksimize etmeyi,
 • Çeşitli iş kollarında sürekli yatırımlar yaparak ve eğitimli iş gücü sağlayarak Türkiye ekonomisinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenmeyi amaç edinmiştir.
 • Şehir
  İstasyon
  +
  Personel
  1996

  100 % Türk sermayesi ile Bölünmez Petrolcülük A.Ş. şirketi kuruldu.

  2006

  Genel Müdürlüğümüz, İstanbul  Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok Kat:6   Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul  adresine taşındı. 375. istasyonumuz faaliyetine başladı.

  1998

  İlk istasyon, ilk bayi faaliyetine başladı.

  1999

  Antalya Dolum ve Depolama Tesisi faaliyetine başladı, Antalya ve Denizli Madeni Yağ Depoları faaliyete geçti.

  2000

  İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde Madeni Yağ Harmanlama ve Dolum Tesisi hizmete girdi, Madeni Yağ üretimi başladı.

  2001

  Ankara ’da yeni yaptırılan Genel Müdürlük binasına taşınıldı, Kırıkkale Dolum ve Depolama Tesisi hizmete alındı.

  2002

  200. bayimiz hizmete girdi.

  2003

  Ankara ve Mersin Dolum ve Depolama Tesisleri , Marmara Madeni Yağ Deposu faaliyete geçti. Madeni Yağ ürünlerinin MAN271 şartnamesine uygunluğu tescil edildi.

  2004

  Şirket bünyesinde gelişen teknolojiyi daha iyi kullanabilmek adına Logo Unity ERP programı kullanılmaya başlandı, Batman Dolum ve Depolama tesisi faaliyetine başladı.

  2005

  Samsun ve Tekirdağ Depolama ve Dolum Tesislerini yapmak üzere gerekli arsa temini yapıldı, 300. istasyonumuz faaliyetine başladı.

  2007

  400. istasyonumuz  ve  Kırıkkale ilindeki 2. depolama tesisimiz faaliyetine başladı.

  2008

  425. istasyonumuz faaliyetine başladı. Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma faaliyetlerine hız verildi.

  1997

  Hızla istasyon ve dolum tesisleri yatırımlarına başlandı. İstasyonlara ikmal sağlamak amacı ile nakliye filosu kuruldu.

  2010

  Bölünmez Petrolcülük, Demirören Şirketler Gurubu bünyesine katılmıştır. Firma ünvanı Milan Petrol San. Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.